תנאים & תנאי השימוש

תנאי שימוש אלה חלים על השימוש בשירות GayOut.com ואתר האינטרנט.

תשומת הלב של הלקוח מופנית בפרט סעיפים 4, 5, 8 & 9.

 

1. פרשנות

 

1.1 על תנאי השימוש האלה (להלן: "התנאים"): "ההסכם" פירושו הסכם הלקוח להשתמש בשירותים ולשלם חיובים בכפוף לתנאים הללו, או כפי שיוסכם בכתב; "חיובים" פירושו GayOut.com של (בע"מ מתוך כרטיס.) חיובים עבור השירותים כפי שהוסכם בין הצדדים בכתב מעת לעת; "לקוח" הוא האדם שאליו GayOut.com מספק בשירותים על פי תנאים אלה; "נתונים" פירושו נתוני הכרטוס הנובעים עיבוד עסקות ידי GayOut.com (שעשוי לכלול מידע אישי רגיש); "קניין רוחני" פירושן כל פטנטים, זכויות יוצרים (לרבות זכויות יוצרים בעתיד), זכויות תכנון, סימני מסחר, סימני שירות, שמות דומיין, סודות מסחריים, ידע מקצועי, זכויות מסד נתונים, וכל זכויות קניין רוחני אחרות, אם רשום או לא רשום , ו לרבות בקשות כל אחד מאלה וכל הזכויות של בעלי אופי דומה אשר יכולה להתקיים בכל מקום בעולם או הנובעים מתוך המודל העסקי GayOut.com, החומר, סימן מסחר או מתן השירותים. "חומר" כולל, בנוסף מסמך בכתב, תוכנת נתונים, מסדי נתונים, המחשב (כולל התוכנה), עיצובים, ציורים, תמונות או תמונות אחרות (אם עדיין או נע), באתר, נשמעת או כל רשומה אחרת של כל מידע בכל צורה שהיא; "צרכנים" פירושו אנשים שיש להם הזמנה עבור כרטיסים באמצעות מערכת GayOut.com; "שירותים" במתן שירותי המסחר האלקטרוני GayOut.com והתוכנה, לפיה (i) GayOut.com מספק שירותים, שבאמצעותו אנשים יכולים להזמין אלקטרוני (דואר אלקטרוני או SMS) כרטיסים לאירוע מהלקוח, שבו תשלום הוא מעובד על ידי צד שלישי (ii) GayOut.com מספקת את התוכנה כדי לגשת לנתוני הכרטוס שנאספו; "אתר" פירושו אתר האינטרנט של GayOut.com שממנה השירותים ניתן לגשת; "תוכנה" פירושה מכירות מסחר אלקטרוני של GayOut.com, ניהול תוכנה מניפולציה אשר נעשה זמין לשימוש על ידי GayOut.com ללקוח דרך האינטרנט כחלק בשירותים; "GayOut.com" פירושו כרטיסים מתוך בע"מ (מספר חברה: 515380939, הרשומה בישראל) שמשרדה הרשום הוא שטיח 9, רחוב 13 תובל, רמת גן, ישראל; ו "סימן מסחר" פירושו סימן ולוגו "GayOut.com" מסחר שאינו רשום וכל רישום העתיד של אחד הסימנים הללו או כל סימן או יישום דומה לרישום בכל מקום בעולם.

 

1.2 כל התייחסות לתנאים אלה לכתיבה או ביטויים נלווים כולל אזכור לדואר אלקטרוני, תקשורת באמצעות אתרים ואמצעי השוואה של תקשורת.

 

1.3 הכותרות תנאים אלה נועדו לנוחות בלבד ולא ישפיעו על פרשנותם.

 

1.4 המילים "בכלל" או "כולל" תתפרש ללא הגבלה במילים הבאות.

 

1.5 למעט מקום ההקשר מחייב אחר בלשון היחידה כוללת את versa הרב וסגן; התייחסות למין זה כולל את כל המינים; מילים המציינות אנשים כוללות חברות ותאגידים ולהיפך.

 

הפניה 1.6 לכל דין או הוראה חקוקה כוללת התייחסות כי חוק או הוראת חוק כמו מעת לעת המתוקן, להאריך או-נחקק מחדש.

 

1.7 כל התייחסות מונח משפטי אנגלית עבור כל פעולה, תרופה, השיטה של ​​ההליך השיפוטי, מסמך משפטי, מעמד חוקי, בית המשפט, רשמי או כל מושג משפטי או הדבר יהיה, בגין כל תחום שיפוט אחר מאשר ישראל, להיות כלרבותת אסמכתא למה שרוב כמעט קירוב בתחום השיפוט כי למונח המשפט הישראלי.

 

1.8 כל חובה שלילית המוטלת על כל צד תפורש כאילו הוא גם חובה שלא להתיר או לסבול מעשה או דבר נדון וכל חובה פוזיטיבית המוטלת על כל צד יפורש כאילו הוא גם חובה על מנת לגרום לכך המעשה או הדבר מדובר להיעשות.

 

הפניות 1.9 סעיפים, אלא אם נקבע אחרת, הם אזכור של סעיפי הסכם זה.

 

2. אספקה ​​של שירותים ותמיכה

 

נושא 2.1 סיום מוקדם יותר בהתאם לתנאים אלה, GayOut.com ימסור שירותים ללקוח למשך הסכם זה ישתמשו במאמצים סבירים על מנת לספק את השירותים באופן מקצועי.

 

2.2 GayOut.com משתמש צד שלישי: לארח את האתר, התוכנה ושל נתונים ולספק שירותי תקשורת. צד שלישי אשר מתחייבת לספק את שירותיה או מעל הסטנדרטים בתעשייה. כל הצדדים להסתמך על השירותים של מפעילי תקשורת אחרים. בהתאם לכך, GayOut.com אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו או שגיאה חינם או כי המסירה או הודעות דואר האלקטרוני או הודעות SMS תהיה ללא דיחוי.

 

2.3 GayOut.com ישתדל להבטיח שכל צדדים שלישיים המעורבים באספקת השירותים נוקטים אמצעי אבטחה מתאים כדי להגן על נתונים.

 

2.4 זה עשוי להיות נחוץ כדי להשעות את שירותי זמני מעת לעת לבצע תחזוקה של ציוד; השעיות כזה תהיינה מוגבלות. עם זאת, שהשירותים עשויים אף הם להיות מושעים (באופן מלא או חלקי) שבו GayOut.com או מארח הצד השלישי מחויב לקיים פקודה, הוראה או בקשה של הממשלה, בית משפט או רשות מנהלית מוסמכת אחרת או ארגון שירות חירום.

 

2.5 GayOut.com רשאי בכל עת מבלי ליידע את הלקוח לבצע שינויים כלשהם בשירותים אשר נחוצים כדי לציית לכל דרישות סטטוטוריות, רגולציה או דומות רלוונטיות אשר לא להשפיע באופן מהותי על האופי או איכות השירותים.

 

2.6 GayOut.com יספק תמיכה בדואר אלקטרוני עבור השירותים במהלך שעות העבודה הרגילות שלו ללא תשלום.

 

2.7 שימוש בשירותי GayOut.com מחייב שימוש בשירותים של מעבד תשלום צד 3rd, שבה הלקוח חייב להתכווץ בנפרד. הלקוח מאשר כי GayOut.com הוא בשום אופן לא אחראי על פעולות או פעולות של המעבד צד 3rd.

 

2.8 הלקוח מכיר בכך GayOut.com מספקת את הפלטפורמה עבור הנפקת eTickets לצרכנים אינה אחראית להגשמת אירועים אמר הצרכנים או ועיבוד תשלומים עבור כרטיסים אלה. בשום שלב שהוא GayOut.com מתחייב חוזה עם צרכן, הוא נשאר לקוחות אחריות בלעדית לספק את האירוע שאליו הכרטיסים להתייחס וכדי לתקן את כל החזרים או פיצויים לצרכנים של אי מסירת האירוע.

 

3. חיובים

 

3.1 הלקוח ישלם את החיובים עבור השירותים בהתאם לתנאי התשלום הסכים עם GayOut.com. תנאים אלה כוללים, אך אינם מוגבלים תשלום עבור כל כרטיס מעובד על ידי מערכת GayOut.com עבור הלקוח.

 

3.2 GayOut.com עלולה לשנות את רמת חיובים או תנאי תשלום חיובים מעת לעת על לא פחות מ בהודעה בכתב '7 ימים. בתוך ימי 7 ממועד קבלת הודעת הלקוח יכול להודיע ​​GayOut.com בכתב כי הוא מבקש לסיים את ההסכם עם השפעה מהמועדת כל שינוי שהוצע החיובים. GayOut.com יכול אז גם לסיים את ההסכם או לסגת בהודעתה.

 

3.3 כל חיובים המצוטט ללקוח עבור מתן השירותים אינם כוללים כל GST, שלשמה הלקוח יהיה גם עלול בשיעור החל מעת לעת.

 

חיובי 3.4 נובעים לפני נתונים המתייחסים כרטיסים לאירוע משתחררים ללקוח. נתונים לא ישוחררו עד לתשלום מלא מתקבל.

 

תשלום 3.5 של החיובים יכול להיעשות על ידי Paypal, כרטיס אשראי או כרטיס חיוב.

 

3.6 ייחשב ללא תשלום נעשה עד GayOut.com קבלה כספים ברורים.

 

3.7 אם הלקוח לא שילם GayOut.com חיובים כלשהם במהלך בהתאם להסכם, אז בלי הגבלת כל זכות אחרת זה יכול להיות, GayOut.com יהיה זכאי על כמות יוצאת דופן על בסיס יומי ממועד הפירעון עד סכום החוב הוא שולם במלואו.

 

3.8 עד יולי 1st 2016 GayOut.com לא גובה עמלה עבור מכירת כרטיסים ואת מכירת כרטיסי אירוע תהיה ללא תשלום. מיולי 1st 2016 GayOut ועדה תהיה 10% ממחיר מכירת כרטיסים.

 

3.9 המחיר המוצג באתר GayOut.com לצרכן הוא המחיר הסופי שישולם על ידו. מנהל האירוע חייב להוסיף עמלות נוספות כגון מס, עיבוד, דמי PayPal או אחר, למחיר המוצג לצרכן. GayOut תנכה עמלת עיבוד 10% מן הכספים שהועברו ללקוח.

 

3.10 GayOut.com יעביר את התשלום ללקוח עבור הכרטיסים, מינוס הוועדה עיבוד GayOut.com בתוך ימים 30 של האירוע.

 

3.11 אם צרכן לרכוש כרטיסים לאירוע ואת האירוע בוטל, או כרטיס הצרכן אינו מקובל בכניסה לאירוע GayOut.com ישתמש בתמורת רכישת הכרטיס לאירוע כדי להחזיר את מחיר כרטיס מלא לצרכנים. לקוח לא יקבל כספים עבור אירועים שבוטלו או כרטיסים לא יתקבלו.

 

3.12 אם צרכן שרוכש כרטיס לאירוע, אבל לא להשתתף באירוע. לקוח עדיין יקבל את התשלום עבור כרטיס זה (מינוס GayOut.com עמל עיבוד)

 

חשבוניות 3.12 ללקוחות תהיינה תחת שם החברה של בע"מ כרטיסים מתוך. CN-515380939

 

4. הגנה על נתונים, Data & שיפוי

 

4.1 הלקוח מודה כי הנתונים נגזרו כי הניתנים על ידי לקוחות הקצה והוא לא נבדק על ידי GayOut.com, ולפיכך כי GayOut.com לא יכול לשאת באחריות לדיוק הנתונים.

 

4.2 GayOut.com חוזי צד שלישי כדי לאחסן את הנתונים לגבותו. בעוד כי צד שלישי מחויבת לבצע גיבויים במרווחי זמן קבועים (לפחות פעם ביום), הלקוח מומלץ לעשות גיבויים ביניים משלה של כל הנתונים. GayOut.com לא תישא בכל אחריות לכל אובדן או נזק, אולם נגרם, הנובע מכל אובדן נתונים.

 

4.3 זהו מצב של הסכם זה כי הלקוח עומד בכל חקיקה להגנה על נתונים (כולל, אם הממוקם באזור הכלכלי האירופי "EEA", כל חקיקה החלים מקומית לתת תוקף EC Directive 95 / 46 / EC, כגון הוראות 1998 חוק ההגנה על הנתונים או ההדרכה מסודרת).

 

5. חובותיה של הלקוח & שיפוי

 

5.1 הלקוח יבטיח כי יש לו מחשב מתאים וציוד תקשורת לנצל את שירותי מעת לעת; GayOut.com ממליצה יש לקוח, לכל הפחות, מחשב, חיבור לאינטרנט ודפדפן אינטרנט עם מפרט המינימום של (i) Internet Explorer 7 ומעלה (עבור מחשב), או (ii) Firefox 2 ומעלה (עבור MAC או PC), או (iii) Google Chrome (עבור Mac או PC). כל דפדפני אינטרנט אחרים ישמשו בסיכון של הלקוח עצמו כפי שהם לא בהכרח להציע פונקציונליות מלאה עם תוכנה של GayOut.com.

 

5.2 זה חיוני כי המוניטין של שירותי מותג GayOut.com להישאר ניזוק. לפיכך, זהו מצב של הסכם זה כי הלקוח לא: א) ב שיקול דעתו הבלעדי של GayOut.com, להשתמש בשירותים כדי להביא את השירות שם רע או אחרת להביא את השירותים או GayOut.com שם רע

 

(ב) להשתמש בשירותים באופן המהווה לשון הרע; או (ג) להשתמש בשירותים באופן הפוגע בזכויות קניין רוחני, זכויות קנייניות או אישי של צד שלישי כלשהו.

 

5.3 הלקוח ישמור פרטי הסיסמה וגישה האחרת שלה לשימוש עם השירותים סודיים ומוגבלים לאותם עמיתים של צוות שצריך לדעת פרטים כאלה ויבטיחו את כל צוות כאלה מודעים האופי הסודי של מידע כזה ולטפל בה בהתאם. הלקוח יודיע GayOut.com ללא דיחוי אם היא סבורה כי מידע כזה הוא כבר לא סוד.

 

5.4 הלקוח יתחשב ולציית מייד עם כל הכיוונים סבירים GayOut.com ביחס לשימוש שלה בשירותים. כאשר בוחנים את הסבירות של כיוונים של GayOut.com יילקחו בחשבון של זכויותיהם של הצרכנים ושל לקוחות אחרים של GayOut.com, הנזק הפוטנציאלי למוניטין של GayOut.com או שירותיה וכל התלונות שהתקבלו GayOut.com מהצרכנים.

 

5.5 הלקוח ישפה GayOut.com נגד הפסדים, תביעות, נזקים והוצאות (לרבות הוצאות משפטיות) הנובעים כל הפרה של סעיף זה 5.

 

5.6 הלקוח יקבל כל כרטיס שהוציא GayOut.com לאירוע המסור שלצדו. הכרטיס יכול להיות מועבר על ידי שמו של הצרכן או על ידי קוד QR לסריקה על הכרטיס עצמו אשר ניתן לסרוק כל אפליקציה ניידת סורק קוד QR. הנה דוגמאות לאפליקציות כגון: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=en)

 

6. בעלות & שימוש בזכויות הקניין הרוחני

 

6.1 הלקוח מכיר וכתבי אופציה GayOut.com כי הוא בעליה של קניין רוחני (אשר, למען הסר ספק, כולל את סימן המסחר ותוכנה).

 

6.2 GayOut.com מעניקה בזאת ללקוח רישיון לא בלעדי

 

(I) להשתמש בתוכנה והמסחר מארק למשך הסכם זה

 

(Ii) להשתמש, להעתיק ולהתאים את הנתונים עבור לתקופת הסכם זה ו

 

(Iii) להשתמש, להעתיק או להתאים נתונים שבידי הלקוח במועד סיום הסכם זה, בכפוף לעמידת הלקוח עם כל דין ישים או הוראת חוק.

6.3 השימוש בתוכנה הוא על התנאים הבאים:

 

(א) "להשתמש" של התוכנה תוגבל לשימוש דרך האינטרנט לצורך ניצול השירותים בלבד;

 

(ב) הלקוח לא תהיה זכות להעתיק, להתאים, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, לפרק או לשנות את התוכנה, כולה או מקצתה, אלא כפי שמתיר החוק;

 

(ג) הלקוח לא יהיה זכות להעניק רישיונות משנה של התוכנה; ו

 

(ד) הלקוח מאשר כי התוכנה לא להתייחס אליהם כאל מוצרים כמשמעותו חוק מכר בריטניה טובין חוק 1979.

 

6.4 הלקוח מתחייב שלא לעשות או יאפשר שייעשה כל מעשה אשר היו או עלול לסכן או לפסול כל רישום של הקניין הרוחני, או בקשה לרישום פטנט, ולא לעשות כל מעשה אשר עשוי לסייע או להצמיח לאפליקציה להסיר כל של הקניין הרוחני מתוך רשם רשמי או עלול לפגוע בזכות או כותרת של GayOut.com אל הקניין הרוחני.

 

6.5 הלקוח לא יעשה כל מצג או לעשות כל מעשה שיש בו כדי לפעול כדי לציין שיש לה כל בעלות או עניין ממש או לבעלות או שימוש בכל של הקניין הרוחני למעט לפי תנאי הסכם זה, ומאשר כי אין באמור בהסכם זה כדי לתת ללקוח כל זכות, בעלות או עניין על הקניין הרוחני שמירה בשם מוענק בזאת.

 

6.6 כל השימוש של הקניין הרוחני (לרבות סימני מסחר) על ידי הלקוח יהיה לטובת GayOut.com ואת המוניטין שנצבר ללקוח נובעים מהשימוש בנכס של הקניין הרוחני (לרבות סימני מסחר) (אבל לא יותר או מוניטין אחרים) יצטברו כדי ולהיות מוחזקים בנאמנות על ידי הלקוח עבור GayOut.com בה מוניטין הלקוח מסכים להקצות GayOut.com לבקשתה ועלות עצמו בכל עת, בין אם במהלך או לאחר תקופת הסכם זה.

 

6.7 הלקוח ישתמש סימן המסחר בצורה שקבעה GayOut.com מהעת לעת ולא יחול לקיים כל כיוונים סבירים שנתנו GayOut.com באשר צבעים וגודל של הייצוגים של סימן המסחר והאופן ומכירה שלהם על המוצרים של הלקוח, אריזות, תוויות, עטיפות וכל עלונים מצורפים, חוברות או חומר אחר. הלקוח יהיה אחראי לוודא כי כל הדרישות האחרות הנוגעות תיוג, אריזה, פרסום, שיווק וכיוצא באלה עניינים הם נענו.

 

6.8 השימוש בסימן המסחר בידי המזמין בכל העת להיות בקנה אחד עם ומבקש לשמור על הייחוד ועל המוניטין שלה כפי שנקבע על ידי GayOut.com והלקוח יחדל כל שימוש להיפך כפי GayOut.com עשוי לדרוש.

 

6.9 הלקוח לא יהיה כל שימוש בסימן או שם דומה עד כדי הטעייה סימן מסחר בגין כל הסחורה שלה או להשתמש סימן מסחר כחלק מכל עסקי התאגיד או שם מסחר או סגנון.

 

6.10 לעיל חובות לקביעת זכויות קניין רוחניים יישארו בתוקף מלא על אף כל ביטול ההסכם.

 

6.11 אם הלקוח הופך מודע לכך שכל אדם אחר, חברה או חברה טוענת כי סימן המסחר אינו תקף או כי שימוש בסימן המסחר מפר זכויות של צד אחר, או סימן המסחר מותקף אחר או הניתן לתקיפה מזמין מייד לתת GayOut .com פרטים מלאים בכתב ממנה יצהיר שום תגובה או הודאה לצד שלישי כלשהו בגינם.

 

6.12 GayOut.com תהיה התנהגות של כל ההליכים הקשורים לקניין רוחני וזכויות תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט איזו פעולה אם בכלל לקחת בגין כל הפרה או הפרה לכאורה של קניין רוחני או גניבת עין או כל טענה אחרת או שכנגד הביא או איים בגין השימוש או הרישום של הקניין הרוחני. הלקוח לא יהיה זכאי להביא כל פעולה בקשר עם הקניין הרוחני בשם משלה.

 

7. סודיות

 

7.1 הלקוח מסכים ומתחייב כי במהלך תקופת הסכם זה ואילך זה ישמור בסוד ולא ללא הסכמה מראש ובכתב של GayOut.com למסור לכל צד שלישי כל מידע בעל אופי סודי (כולל סודות נתונים, סחר, הוראות הסכם ומידע זה של ערך מסחרי) אשר יהיו ידועים לכל אותו GayOut.com והמתייחס GayOut.com, כל אחת מהחברות המסונפות או לקוחותיה אלא אם מידע כזה הוא ידע ציבורי או כבר ידוע למפלגה כזו בזמן גילוי או לאחריו הופך להיות נחלת כלל שלא על ידי פר של הסכם זה או לאחריו מגיע כדין לידיו של צד כזה מצד שלישי.

 

7.2 ההגבלות על סעיף 7.1 לא יחולו ביחס לכל גילוי: (א) עובד משלהם אשר צריך לדעת את המידע הסודי אשר חלים מגבלות סודיות דומות; או (ב) כדי יועציה המשפטיים של משני הצדדים, בית משפט, גוף ממשלתי או גוף מפקח עניין; או (ג) ארגונים המספקים שירותי אירוח ותקשורת למסיבה או במקרים של חשיפת אגב השירותים הניתנים והיכן בעמותות אלה חלות מגבלות סודיות דומות.

 

7.3 למען הסר ספק, אף אחד מהצדדים לא לחשוף בכל שלב לכל צד שלישי כל מידע חסוי, עסקים או תוכניות עתידיות של הצד השני, כוללים אך לא רק התנאים המסחריים של ההסכם, אלא גילוי ציבור, בהודעה לעיתונות או דומה שחרור או כל פרסום, פרסום או מסמך זיכוי הוסכם במפורש על ידי נציג מורשה של GayOut.com.

 

7.4 לעיל חובות כמו לסודיות יישארו בתוקף מלא על אף כל ביטול ההסכם.

 

8. אחריות וחבות של GayOut.com

 

8.1 GayOut.com מתחייבת בפני הלקוח שהשירותים יינתנו באמצעות זהירות ומיומנות סבירה.

 

שום דבר 8.2 האמור באמנה זו לא להגביל את החבות של הצדדים למקרה מוות או howsoever לנזקי גוף שנגרמו או מצג שווא.

 

8.3 GayOut.com לא תישא בכל אחריות ללקוח על כל אובדן, נזק, עלויות, הוצאות או טענות אחרות לפיצוי הנובע מכל נתונים שהן שלמים, לא נכונים, לא מדויקים, לא קריא, מחוץ לרצף או בצורה לא נכונה או לכל מעשה או מחדל של צרכן.

 

נושא 8.4 סעיף 8.2 ולחסוך כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה, GayOut.com לא יהיה אחראי ללקוח שמכוח המצג (אלא הונאה), או כל אחריות משתמעת, מצב או תנאי אחר (כולל אלה הנוגעים לאיכות משביעת רצון או התאמה למטרה), או כל חובה במשפט מקובל, או לפי התנאי המפורש של הסכם, עבור (i) אובדן הרווחים, (ii) אובדן ההכנסות, (iii) אובדן חסכונות או חסכונות צפויים, (iv) אובדן נתונים, (v) אובדן השימוש בתוכנה או בנתונים, (vi) אובדן או בזבוז זמן וניהול או הצוות, (vii) כל אובדן עקיף, מיוחד או תוצאתי, נזק, עלויות, הוצאות או תביעות אחרות (בין אם נגרם על ידי רשלנות של GayOut.com, משרתים או סוכניה או אחרת) אשר עולות מתוך או בקשר עם מתן השירותים או השימוש בהם על ידי הלקוח.

 

נושא 8.5 סעיף 8.2, החבות הכוללת של GayOut.com תחת או בקשר עם ההסכם לא יעלה על הסכום של החיובים שקבלו GayOut.com מהלקוח בחודשי 3 הקודמים.

 

9. כוח עליון

 

אף צד לא יהיה אחראי כלפי הצד השני בנסיבות בהן חלק או את כל החובות על פי הסכם לא יכול להתבצע כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של הצד חדלות פירעון, כולל מעשה ידי האל, שינוי חקיקה, אש, התפוצצות, שיטפון, תאונה, שביתה, השבתה או סכסוך תעשייתי אחר, מלחמה, מעשה טרור, מהומות, מהומות אזרחיות, כישלון של ספקי כוח ציבורי, כישלון של מתקני תקשורת, ברירת מחדל של ספקים או קבלני משנה, או חוסר היכולת לאבטח מתקני עיבוד מחשב ( כולל אלה של שירותי הודעות ההכרחית איכות או אבטחה), לקבל SMS, להשיג חומריים או אספקה, בכל המקרים, חוסר היכולת לעשות זאת למעט במחירים גדלים (אם או לא בשל סיבות כאלה). עם זאת, אם בנסיבות כאלה נמשכות מעבר 28 ימים, המפלגה הלא-פירעון רשאי לסיים את ההסכם וכל חיובים בשל GayOut.com עד למועד סיום ייכנסו בשל.

 

10. השעיה וסיום

 

10.1 GayOut.com רשאית להפסיק זמנית את מתן השירותים ללקוח אם תשלום של כל חיובים הוא איחור (אם או אין מחלוקת על ידי הלקוח).

 

10.2 GayOut.com רשאית להפסיק זמנית את השירותים (או כל חלק מהם) בכל עת ללא הודעה מוקדמת אם שיקול דעתו הבלעדי של GayOut.com השימוש שלך בשירותים הנזקים לקוח, או מאיים, כדי לפגוע בביטחון או יציבות של נתונים , אתר, תוכנה, שירותים או שירותים הניתנים על ידי חבר GayOut.com ללקוחות אחרים.

 

10.3 כל צד רשאי לסיים את ההסכם על מתן הודעה בכתב של 1 חודש ועד קצהו.

 

10.4 GayOut.com רשאית להשעות או להפסיק (לפי שיקול דעתה הבלעדי של GayOut.com) בהסכם (ושירותים) לאלתר על מתן הודעה בכתב אם: (א) על אף האמור בסעיף קטן (ב) להלן, הלקוח יפר את התחייבויותיו, לפי סעיפים 4.3, 4.4 או 5.1 כדי 5.4 כלול; או (ג) אם הלקוח מתחייב כל פרה של תנאים אלה (אם מסוגלים לרפא) תקן את ההפרה בתוך ימי 14 לאחר שנדרש על ידי הודעה בכתב לעשות כן; או (ד) אם הלקוח הופך להיות חדל פירעון או פושט רגל, נכנס להסדר עם נושים, יש מקלט או מנהל ממונה או הדירקטורים או בעלי מניותיה החלטה להשעות מסחר, לסכם או לפזר את החברה אחרת אלא אך ורק לשם התמזגות שחזור או או היא מפסיקה, או מאיימת להפסיק, מסחר; או (ה) אם GayOut.com לא תוכל להמשיך לספק את שירותי מסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה.

 

10.5 כל סיום ההסכם מכל סיבה תהיה מבלי לפגוע בכל זכות אחרת או תרופות צד עשוי להיות זכאי על פי דין או על פי הסכם ולא יפגע בכל זכויות צבורות או התחייבויות של מי מצדדים ולא תחילתו או המשך בתוקף של כל הוראה של ההסכם אשר במפורש או במשתמע מיועד לבוא לתוך או תמשיכו להיות בתוקף החל מיום סיום כזה כולל אחריות הפיצויים הכלול בהסכם.

 

11. שפעות סיום

 

11.1 עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא: (א) לא יחול כל החזר של כל אלמנט של חיובים; (ב) כל חיובים שלא שולמו ייכנסו בשל מיד (כולל על בסיס פרו ראטה שבו חלק מטען תקופתי טעונה בפיגור נובע); (ג) GayOut.com יהיה בשום מחויב לשמור נתונים; ו- (ד) כל הוראות ההסכם אשר על מנת לתת תוקף משמעותם צריך לשרוד סיומה יישארו בתוקף מלא ואילך כולל למען הסר ספק, סעיפים 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 & 15 של תנאים אלה.

 

12. מחלוקות

 

12.1 במקרה של מחלוקת או ההפרש שנוצר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה, נציגים בכירים של הצדדים, תוך ימים ספורים 10 של הודעה בכתב שניתנה על ידי מי מהצדדים למשנהו, להיפגש בתום לב בכל מקום נייטרלי של GayOut.com בוחר במאמץ ליישב את המחלוקת.

 

12.2 כל ההליכים הקשורים בכל מחלוקת יתנהלו בשפה האנגלית.

 

13. העברת קבלנות משנה

 

13.1 GayOut.com רשאית להקצות לפי שיקול דעתה הבלעדי, העברה, קבלן משנה או לטפל בכל אופן אחר עם כל או כל זכויותיה על פי הסכם זה או כל חלק ממנו לצד שלישי.

 

13.2 הלקוח אינו רשאי להמחות, קבלן משנה, רישיון משנה או אחרת תשליך הסכם זה או כל חלק מהם או מתיימרים לעשות את אותו הדבר בלי? הסכמה מראש ובכתב של GayOut.com.

 

14. תקשורת & הודעות

 

14.1 הלקוח מתחייב בזאת לקיים, ולשמור GayOut.com הודיע, כתובת דואר אלקטרוני חוקית ליצירת קשר באופן קבוע תחת פיקוח למשך הסכם זה. הלקוח ייחשב כמי הודעות לקרוא שנשלחו לכתובת דואר אלקטרוני קשר זה GayOut.com רשאי לפעול על בסיס זה. אלא אם כן הודיע ​​אחרת כתובת דואר אלקטרוני הקשר של GayOut.com היא כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה. 

 

14.2 הודעה נדרש להינתן על ידי מי מהצדדים למשנהו בתנאים אלה תינתן בכתב ותינתן באופן אישי או ממוען הצד השני במשרדה הרשום, המקום העיקרי של העסק או כתובת פיזית או אלקטרוניים אחרים כגון אולי במועד הרלוונטי יידענו על פי הוראה זו לצד מתן הודעה (וסעיף 14.1 יהיה יעיל) - להציל את הודעות או הליכים הנוגעים לסכסוך תינתן באופן אישי או באמצעות הדואר.

 

14.3 כל יראו הודעה כאמור נתקבלה: (i) במקרה של מסירה אישית, במועד המסירה; (Ii) אם נשלחה בדואר בתוך ישראל, ימי עסקים 2 לאחר המשלוח; וכן (iii) אם נשלח בדואר אוויר 5 ימי עסקים לאחר המשלוח; מתן שאם קבלה תיחשב מתרחשת לפני 9am או לאחר 5pm בימי עסקים אז ההודעה תיחשב כאילו ניתנה ביום העסקים הבא. לעניין סעיף זה על "יום עסקים" פירושו כל יום וזה לא שבת, ראשון או חג ציבורי בישראל ו / או המקום שאליו משלוח ההודעה.

 

15. כללי

 

15.1 הסכם מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים, גובר על כל הסכם קודם או הבנה לא יכול להיות מגוון מלבד בכתב בין הצדדים. הלקוח מאשר בזאת כי הוא לא לסמוך על כל מצג פרט לאלה כלולים בהסכם זה. לכל שאר המונחים, מפורשת או משתמעת בחוק או אחרת, אינם נכללים במידה המירבית המותרת על פי החוק.

 

15.2 GayOut.com רשאית לפי שיקול דעתה, לשנות דעתה הבלעדית או לשנות את התנאים או שירותים תוך מתן ההודעה בכתב 'ימי 30 הלקוח של אותו. בתוך ימי 7 הודעה כאמורה קבלת הלקוח רשאי להודיע ​​GayOut.com בכתב כי הוא מבקש לסיים את ההסכם עם השפעה מהמועדת כל שינוי מוצע על התנאי או שירותי GayOut.com תוכל לבחור לשנות את התנאי או לסגת בהודעה.

 

15.3 הצדדים מתחייבים כי יש להם את הכוח והסמכות להיכנס לתוך הסכם ולבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם.

 

15.4 ההסכם לא ייחשב ליצור כל יחסי שותפות או העסקה בין הצדדים.

 

15.5 שמור לכל חברת אחזקות, חברה בת או חברה כלולה של GayOut.com וכל בעלים של הקניין הרוחני, אדם שאינו הצד להסכם לא תהיה זכות או אחר לאכוף כל תקופת תוקפו של ההסכם.

 

15.6 אין מעשה, כשל או עיכוב לפעול, או בהסכמה בשתיקה על ידי GayOut.com בהפעלת כל זכויותיה על פי הסכם יראו בכך ויתור על אותה הזכות, ולא ויתור על ידי GayOut.com של כל הפרה של ההסכם על ידי ייחשב לקוח כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה או כל הוראה אחרת.

 

15.7 אם הוראה כלשהי של תנאים אלה היא בידי כל בית משפט או רשות מוסמכת אחרת להיות תקף או אינו אכיף כולן או מקצתן, את התוקף של ההוראות האחרות של תנאי שימוש אלה לבין שאר והמתן אמור לא ייפגע.

 

15.8 ההסכם ייחשב להיות חוזה תוצרת ישראל והחוק הישראלי יחול מכל הבחינות להסכם זה והצדדים מסכימים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בישראל.

 

GayOut.com הוא שירות ייחודי המאפשר לך למכור כרטיסים באינטרנט ישירות ללקוחות שלך ולנהל בקלות הרשמות לאירועים.